Аператыўная зводка ад Гаюна за 17 красавіка аб ваеннай актыўнасці на тэрыторыі Беларусі

Ілюстратыўнае фота / Міністэрства Абароны РБ
5 хв.

In English: Situation report on military activity on the territory of Belarus for April 17 by Hajun Project
На русском языке: Оперативная сводка от Гаюна за 17 апреля о военной активности на территории Беларуси

Беларускi Гаюн опубликовал оперативную сводку о военной активности на территории Беларуси на 07:00 18 апреля.

Продолжается перемещение колонн ВС РФ по территории Беларуси (1, 2,). Колонны преимущественно состоят из грузовиков Урал и КАМАЗ, а также бензозаправщиков. Также отмечаются колонны, перевозящие на тралах бронетехнику.

Можно выделить следующие маршруты движения колонн: граница РФ-Добруш, Калинковичи-Бобруйск, Калинковичи-Мозырь. Также техника была замечена в города Хойники и Калинковичи. Можно констатировать сокращение интенсивности перемещения колонн.

Отмечалась незначительная летная активность. Так, с аэродрома Мачулищи вертолет Ми-8 ВКС РФ (RF-16648) улетел на аэродром Шаталово (Смоленская область)

Фиксировалась активность ВС РФ на железной дороге:

Появилась информация, что погрузка военной техники на жд-платформы проходит медленно, так как часть техники имеет сильные повреждения. В связи с этим, приходится перемещать ее на тралах или жесткой сцепке.

Перемещений военной техники ВС РБ не отмечалось.

Если вам известна дополнительная информация о перемещении военной техники на территории Беларуси, свяжитесь с нами в @HajunBYbot или через форму для обратной связи ниже

Беларускi Гаюн апублікаваў аператыўную зводку аб ваеннай актыўнасці на тэрыторыі Беларусі на 07:00 18 красавіка.

Працягваецца перасоўванне калон УС РФ па тэрыторыі Беларусі (1, 2). Калоны пераважна складаюцца з грузавікоў Урал і КАМАЗ, а таксама бензазапраўшчыкаў. Таксама адзначаюцца калоны, якія перавозяць на тралах бронетэхніку.

Можна вылучыць наступныя маршруты руху калон: мяжа РФ-Добруш, Калінкавічы-Бабруйск, Калінкавічы-Мазыр. Таксама тэхніка была заўважана ў гарадах Хойнікі і Калінкавічы. Можна канстатаваць скарачэнне інтэнсіўнасці перамяшчэння калон.

Адзначалася нязначная лётная актыўнасць. Так, з аэрадрома Мачулішчы верталёт Мі-8 ВКС РФ (RF-16648) паляцеў на аэрадром Шаталава (Смаленская вобласць)

Фіксавалася актыўнасць УС РФ на чыгунцы:

З’явілася інфармацыя, што пагрузка ваеннай тэхнікі на чыгуначныя платформы праходзіць павольна, бо частка тэхнікі мае моцныя пашкоджанні. У сувязі з гэтым, даводзіцца перамяшчаць яе на тралах ці цвёрдай счэпцы.

Перасоўванняў ваеннай тэхнікі УС РБ не адзначалася.

Калі вам вядомая дадатковая інфармацыя аб перамяшчэнні ваеннай тэхнікі на тэрыторыі Беларусі, звяжыцеся з намі ў @HajunBYbot або праз форму для зваротнай сувязі ніжэй

Гэтае поле абавязкова для запаўнення
Папярэдні матэрыял
Аператыўная зводка ад Гаюна за 16 красавіка аб ваеннай актыўнасці на тэрыторыі Беларусі
Наступны матэрыял
Агляд асноўных падзеяў беларускай прапаганды аб вайне ва Украіне за 16 красавіка ад Гаюна

Iншыя матэрыялы